perussivu,sisällys, tiivistelmä,abstract,lectio praekursoria, essee Vastaväittäjää vastaan

Satunnainen kuva

dsc01102

Uusimmat kirjoitukset

Yhteystiedot

anssi kuusela
posthaantie 12
26510 rauma
044-2547459
email:
nsskuusela90@gmail.com
Files: http://anssikuusela.com
/portraitt2/123Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:467804 kpl

Uusimmat kuvat

rauman_lyseo.img321014_edited-4
lyseo11
yo55
img002
ak_lk-kuvassa_1945
pikkukoulu1945
uotilan_alakoulu1944
aarnkari12_033
Share |
LUOKATON VAI LUOKALLINEN, GRADED OR UNGRADED

Väitöskirjan

LUOKATON VAI LUOKALLINEN, VALIKOINTI VAI VALTAUTTAMINEN

Kamppailu koulutus- ja opetuskäsityksen jouston ja eriytymisen rajoista lukiossa osana nuorisoasteen koulutusjärjestelmän uudistamista
 

SISÄLLYSLUETTELO

 • TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT
 • Johdanto
 • Tutkimuskohteen määrittely ja tutkimuskysymykset
 • Tutkimuksen perusvalinnat: aiheet ja aineistot
 • Historiallisesta tutkimuksesta
 • Tulkitseva, kriittinen tutkimusote
 • Aikaisempi tutkimus
 • Esityksen rakenne
 • 2.  PERINTEISEN OPPIKOULUN LEIMALLISIA PIIRTEITÄ
 • Koulujärjestys - "ylimuistoinen lakikokoelma"
 • "Lyseelaitoksen" perusfilosofiat
 • Pelin henki eli perinteisen oppikoulun pedagoginen ilmapiiri
 • Opetusjärjestelyjen pakkopaita
 • Arvostelu, karsinta ja valikointi
 • Ylioppilastutkinnon kylmä kosketus
 • Perinteisen oppikoulun opetussuunnitelmallinen tilanne
 • Oppikoulun kriisiytyminen
 • 3. OPPIKOULU 1930-LUVULTA LUKIOUUDISTUKSEN KYNNYKSELLE ERÄIDEN PEDAGOGISTEN TEKSTIEN VALOSSA 
 • Oppikoulukomitean mietintö marraskuun 3. päivältä 1932 -.
 • aikaansa edellä
 • Älymystön koulu
 • Vaikutusyritys varjostamalla
 • Ylioppilastutkinto komiteatarkastelussa
 • Lukiokomitea - visio uudesta lukiosta
 • Yhteissuunnittelun utopia
 • Koulutusrakennekomitean viitoitus
 • 4. OPPIKOULUN JA LUKION KOKEILU- JA KEHITTÄMISTOIMINTA VUOSINA 1950 - 1981
 • Hajautetun vs.keskitetyn työjärjestyksen taustakehitys
 • Sysmän yhteiskoulun periodiopetuksen kokeilu
 • Helsingin yhtenäiskoulun jaksot ja kurssit
 • Kiitolinjalla luokattomaan järjestelmään
 • Luokattoman päivälukion kokeilun valmistelu
 • Mäkelänrinteen ja Alppilan luokattoman lukion kokeilut
 • Ensimmäiseen luokattomuuskokeiluun liittyvä  tutkimus
 • 5. KOULUTUSPOLIITIIKAN INTERVENTIO
 • Luokattomuus taittuu luokalliseksi
 • Lukio lukiona kohti luokallista kurssimuotoisuutta
 • 6. LUKIOUUDISTUS  ALKAA
 • Vuoden 1982 opetussuunnitelmalliset muutokset
 • Kurssimuotoinen luokallinen lukio
 • 1980-luvun lukiouudistuksen saldo
 • 7. LUOKATTOMAN JÄRJESTELMÄN TOINEN KOKEILU JA LUOKATTOMAN LUKION TOTEUTUMINEN 
 • Ajallisesta variaatiosta "hidastamista".
 • Positiivinen ja negatiivinen varioituminen
 • 8. "LUOKATON LUOKATTOMUUS"
 • Valinnaisuuden merkitys
 • Aikaurautumien murtaminen
 • "Luokaton luokaton" kurssitarjotin
 • Suunnittelun omakohtaisuus
 • Ohjaus: "luokattoman luokattomuuden" avainkysymys
 • Aidon luokattomuuden lupaus
 • "Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun" kehittämishanke
 • Kurssimaisuuden periaate
 • Opiskelun monitavoitteistuminen ja ajattelu ja kriittisyys perimmäisinä päämäärinä
 • Pitkän prosessin päätös
 • 10. MENNYT NYKYISESSÄ - JA TULEVASSA
 • Uudistusten arviointeja
 • Ajan kolme tasoa
 • Lopuksi
 • LÄHTEET
 • LIITTEET

 •  

KEYWORDS

SCHOOL, GYMNASIUM, LUKIO, SOCIAL INSTITUTIONS, TRADITION, TRADITIONAL, PHILOSOPHY OF EDUCATION, HUMAN LEARNING, SOCIAL LEARNING, INDIVIDUAL LEARNING, SELECTION, SEGREGATION, EMPOWERING, DIFFERENTIATING EDUCATION, COGNITION, CONDITIONS OF LEARNING AND COGNITION, CONCENTRATED/DISCONNECTED TEACHING, SECONDARY SCHOOLING, VOCATIONAL SCHOOLING, GENERAL SCHOOLING, FINNISH SECONDARY SCHOOLING, GRADED SCHOOL SYSTEM, SCHOOL GRADED BY AGE/YEAR, PERMANENT GROUPING, UNGRADED SCHOOL SYSTEM, NON-PERMANENT GROUPING, FINNISH UNGRADED LUKIO, CURRICULUM, MODULAR CURRICULUM, PERIODICAL SCHEDULE, FINNISH LUKIO, FINNISH GRADED AND UNGRADED LUKIO, MODULAR CURRICULUM, PERIODICAL SCHEDULE, HIDDEN CURRICULUM.
 

AVAINSANAT

LUKIO. LUOKATON LUKIO, GYMNASIUM, SOSIAALINEN INSTITUUTIO, PERINNE, YKSILÖLLINEN OPPIMINEN, SOSIAALINEN OPPIMINEN, VUOSILUOKKIIN JAETTU KOULU, PYSYVIIN OPETUSRYHMIIN JAETTU OPETUS, LUOKATON OPETUSJÄRJESTELMÄ, VUOSILUOKKIIN JAETTU KOULU, TOISEN ASTEEN KOULUTUS, SUOMEN TOISEN ASTEEN KOULUTUS, YLEISSIVISTÄVÄ, AMMATILLINEN KOULUTUS, KURSSIMUOTOINEN (MODULAARINEN) OPETUSSUUNNITELMA, PIILO-OPETUSSUUNNITELMA, HAJAUTETTU LUKUJÄRJESTYS, JAKSOJÄRJESTELMÄ, OPETUKSEN KESKITTÄMINEN, YLIOPPILASTUTKINTO, KOEVIIKKO  

Anssi Kuusela: Väitöskirja Luokaton vai luokallinen . . . Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, 2003